luni, 14 martie 2011

Partidul oamenilor de cultură geto-dacă

PROGRAMUL PARTIDULUI ”poc boc”

în poză eu la 14 ani

PROGRAMUL PARTIDULUI OAMENILOR DE CULTURĂ GETO-DACĂ

1. Partidul Oamenilor de Cultură este o asociație cu caracter politic formată din cetățeni cu drept de vot care oferă libertatea exercitării dorinței lor politice indiferent de apartenența la acest partid.
2. Partidul, prin activitatea sa, promovează valorile umane în sensul că își propune:
2.1. Dezvoltarea educației românești prin:
2.1.1. Angajarea în rândul profesorilor a călugărilor și călugărițelor pentru reducerea gradului de hărțuire morală a copiilor – baza generațiilor viitoare,
2.1.2. Creșterea numărului de elevi prin școlarizarea poporului etnic țigan, pentru reducerea tendinței de înstrăinare a teritoriului românesc, pentru eradicarea calomniei și urii de rase, pentru angajarea în muncă a etniei poporului țigan, pentru reducerea hoției,
2.1.3. Elaborarea unor manuale școlare care să respecte tradiția populară, istoria și cultura românească, care să respecte atât grafica limbii române cât și pe cea a etniilor mai puțin valorizate până în prezent ca: țigană, aromână, sasă, armeană, machedană, tătară, etc. Revalorizarea istoriei românești și a domnitorilor, căutarea de noi surse arheologice de inspirație. Revalorizarea președinților și a calităților tradiționale românești de ospitalitate, generozitate și patriotism.
2.1.4. Construirea de școli și universități la orașele și satele de provincie după un proiect arhitectural care să permită studiul, lectura, educația fizică, hrănirea și recreerea în aer liber, igiena și manifestarea liberă a talentelor copiilor și tinerilor, construirea Academiei Regale (spl.unirii)
2.1.5. Promovarea tinerelor valori în cercetarea științifică pentru utilizarea cunoștințelor căpătate prin școală în propriile studii și descoperiri cum ar fi elaborarea unor programe de calculator și internet, fabricarea de mașini ce utilizează doar curent electric de la baterii, fabricarea de minicentrale electrice, fabricarea de filtre în vederea reducerii poluării, utilizarea de surse de energie ecologice ca energia solară și eoliană, reciclarea deșeurilor și utilizarea lor ca re-surse în fabricarea hârtiei de scris și tipărit manuale, ca îngrășăminte naturale.
2.2. Dezvoltarea artelor prin:
2.2.1. Promovarea artiștilor în locuri de muncă utile societății românești, cu un salariu stabil.
2.2.2. Elaborarea de manuale pentru artele: arhitectură civilă și edilitară prin sistematizare, balet, cinema-tografie, dans, desen, design decorativ pentru interioare, design floral pentru interioare și grădini sau parcuri, design vestimentar- broderie- fond plastic, foto-grafie, modeling, muzică, olărit, operatorie tv, pictură, sceno-grafie, sculptură, teatru și televiziune
2.2.3. Construirea de ateliere și studiouri de filmare,
2.2.4. Promovarea unei mass-media care să respecte principiile demnității umane.
2.3. Dezvoltarea sportului românesc prin:
2.3.1. Angajarea sportivilor români în locuri de muncă ca profesori, antrenori, funcționari,
2.3.2. Promovarea copiilor talentați în cluburi sau școli sportive de performanță,
2.3.3. Elaborarea de manuale școlare și universitare pentru sporturile agreate*.
2.3.4. Modernizarea stadioanelor și construirea unui stadion olimpic.(groapa văcărești)
2.4. Dezvoltarea religiei, umanizarea sa prin:
2.4.1. Înființarea Cultului Religios Bhudist- pentru manifestarea controlată a științei yoga și interzicerea masoneriei române,
2.4.2. Reducerea numărului de culte religioase la patru: mahomedean, ortodox, bhudist și catolic care să înglobeze actualele secte sau culte de pocăiți, cu reducerea numărului de preoți, călugări și călugărițe,
2.4.3. Elaborarea unor manuale de religie și a unei cărți pentru codul bunelor maniere în societate care să reprezinte manualul de predică religioasă la preoți, pentru organizarea slujbelor pe un ritual riguros în folosul oamenilor muncii și mai puțin de elogiere a unor sfinți din trecut, pentru taxarea slujbelor de botez și căsătorie, pentru stabilirea unei ordini stricte, legale, a desfășurării ceremoniei de botez și căsătorie.
2.4.4. Sistematizarea mânăstirilor prin arondarea la ele a cimitirelor din orașe, prin consolidarea arhitecturii lor tradiționale pentru vizitare, cazare și agro-turism. Aspectul unui cimitir este mult redus la o piatră și un gazon.
2.4.5. Construirea unor Catedrale de talia celor din occident.
2.5. Dezvoltarea Turismului românesc prin:
2.5.1. Revalorizarea vechilor agenții turistice ONT și BTT astfel:
2.5.1.1. Oficiul Național pentru Turism să permită exportul și importul turistic la prețuri rezonabile, în condiții de igienă și cazare de minim ***, care să includă transportul cu vehicule cu un număr mic de pasageri, vizitarea unor monumente – pentru angajați ai Guvernului Român și membrii ai acestui partid. Să pregătească ghizi pentru turiștii străini.
2.5.1.2. Biroul de Turism pentru Tineret să permită turismul intern și școlarizarea tinerilor pentru turismul montan, ca ghizi și instructori de mers pe munte, interpreți pe autobuze,
2.5.2. Stabilirea de trasee turistice montane și de chei, curățarea traseelor de deșeuri, angajarea de ghizi polițiști care să nu permită deteriorarea naturii, deplasarea turiștilor iarna și în zone interzise.
2.5.3. Crearea de noi rezervații naturale și popularea lor cu faună și floră diferită de cea prezentă, construirea de împrejmuiri și grajduri pentru acestea astfel încât să poată fi vizitate.
2.5.4. Construirea de cabane mici, din structură de piatră și lemn, moderne, încălzite termic, curate și primitoare. După un stil arhitectural vechi specific zonei.
2.5.5. Construirea unor drumuri noi prin defrișarea pădurilor și buruienilor în Munții Apuseni – valea seacă.
2.5.6. Îngrijirea și arondarea în patrimoniul cultural al rezervațiilor naturale a unor peșteri active și uscate. Conservarea „arhitecturii” peșterilor.
2.5.7. Curățarea albiei Dunării și a malului românesc cu construirea de case și monumente arhitecturale, mici porturi și restaurante pentru a fi redat circuitului turistic fluvial.
2.5.8. Asanarea Deltei Dunării, curățarea ei și consolidarea albiilor pentru construirea de cabane cu specific arhitectural și modern pentru a intra în circuitul turistic după un tipic al cabanelor exotice din Tailanda și insulele Indoneziene.
2.5.9. Arondarea în patrimoniul românesc a Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Curățarea mării prin interzicerea totală a scurgerii deșeurilor în râuri, fluviul Dunării, Deltă și Marea Neagră. Modificarea numelui Mării în Marea Albastră (de la dunărea albastră).
2.5.10. Revalorizarea vechilor vestigii istorice și monumente ale culturii românești pentru vizitarea lor așa cum este exemplul vestigiilor capitalei Dacice de la Mihăilești.
2.5.11. Revalorizarea minelor și a zonelor geologice cu minereuri și metale prețioase pentru vizitare.
2.5.12. Revalorizarea izvoarelor de apă termală și minerală cum ar fi Borsec și Tușnad și reconstruirea lor ca stațiuni turistice prin recuperarea clădirilor și a stilului lor arhitectural.
2.5.13. Închiderea centralei nucleare de la Cernavodă cu trecerea ei în patrimoniul turistic cultural.
2.5.14. Consolidarea unor poduri vechi, a canalului dunăre marea neagră.
2.6. Crearea conceptului de ”Turism Comercial” care presupune construirea de magazine sau modernizarea unor magazine vechi aflate în Centrul Istoric al unor Metropole ce trebuie consolidate și trecute în patrimoniul național cultural dacă au o vechime mai mare de 50 de ani. Chiar dacă ele aparțin unor vechi proprietari vor fi îngrijite de Stat în condițiile în care dețin un stil arhitectural. Construirea de tramvaie mici, de mașini mici sau cu etaj decopertat sau nu, care să facă legătura între aceste centre și cartierele rezidențiale.
2.7. Trecerea Ambasadelor în patrimoniul cultural prin înființarea unei Agenții de Afaceri Culturale Externe care să aparțină de ministerul Culturii. Elaborarea de manuale de diplomație externă pentru ambasadori și atașații culturali. Conceptul de vize turistice va fi trecut în slujba Poliției. Emigrarea va avea ca fundament angajarea cu contract de muncă în altă țară.
3. Partidul, prin programul său, apără interesele naționale deoarece participă activ la organizarea guvernanței poporului, la dezvoltarea economiei și la prosperitatea și confortul cetățenilor.
3.1. Prin organizarea guvernanței poporului -Partidul Oamenilor de Cultură înțelege:
3.1.1. Să elaboreze un sistem viabil, funcțional, transparent, în folosul cetățenilor, de organizare a Statului Român în care numărul de ministere să nu fie mai mare de 5, numărul de angajați funcționari publici să nu fie supradimensionat și să aibe stagiul militar îndeplinit.
3.1.2. Să elaboreze un manual de etică-morală și diplomație pentru funcționarii publici,
3.1.3. Să fie de acord cu uniforma „militară„ de purtat la locul de muncă și în școli,
3.1.4. Să fie de acord cu strămutarea la sate a populației excedentare din București sau
3.1.5. Să fie de acord cu construirea de case și blocuri cu 4 nivele (tipic grecești) spre vechea capitală a Daciei – Mihăilești, locație acceptabilă pentru un Aeroport Internațional modern.
3.1.6. Să fie de acord cu schimbarea denumirii de România în Dacia* și mutarea capitalei la Mihăilești astfel încât Bucureștiul să rămână un centru cultural-educațional și politic având în vedere existența a zeci de universități cu tradiție și a Casei Poporului,
3.1.7. Să fie de acord cu militarea mutării Drepturile Omului și a Parlamentului European la Casa Poporului sau
3.1.8. Să fie de acord cu trecerea României ca țară a Orientului Mijlociu astfel încât continente ca Afganistan, Irak, Iran, Arabia Saudită, Egipt, să dețină un Parlament al Orientului Mijlociu la Casa Poporului. Astfel încât războiul al III-lea mondial să înceteze.
3.1.9. Să fie de acord cu faptul că etnia preponderentă a României este cea Țigană și că suntem un popor, în genere, format din rasa mulatră sau brunetă**.
3.1.10. Să fie de acord cu împroprietărirea țiganilor,
3.1.11. Să fie de acord cu modernizarea sistemului medical și umanizarea sa prin trecerea la metode
naturale de prevenire a îmbolnăvirilor și de păstrare a sănătății.
3.1.12. Să fie de acord cu ideea și să accepte faptul că au loc practici medicale ilegale.***
3.1.13. Să fie de acord cu instituirea unui sistem juridic sever****.
3.2. Prin dezvoltarea economiei – Partidul Oamenilor de Cultură înțelege:
3.2.1. Să elaboreze o știință a economiei care să permită dezvoltarea ramurilor agriculturii și industriei românești, crearea locurilor de muncă utilă aici,
3.2.2. Să elaboreze programe de urbanizare a satelor prin dezvoltarea infrastructurii la sate,
3.2.3. Să elaboreze o Constituție firească care să permită existența în țară a unei Familii Regale, alta decât a Regelui Mihai.
3.3. Prin prosperitatea și confortul cetățenilor – Partidul Oamenilor de Cultură înțelege:
3.3.1. Elaborarea unui sistem viabil de circulație monetară în care emisiunea monetară să țină cont de fiecare copil născut*****.
3.3.2. Elaborarea unui sistem de salarizare în care fiecare debutant să dețină un venit minim de 2.000lei/lună în condițiile prețurilor actuale,
3.3.3. Crearea unui sistem bancar național puternic care să promoveze moneda națională –leul- în sensul creșterii puterii sale de cumpărare și stagnarea prețurilor.
3.3.4. Participarea cu forță de muncă la modernizarea condițiilor de locuit, de muncit, de călătorit, igenizarea lor, a reciclării deșeurilor, a reducerii poluării în vederea refacerii ecologiei naturii.
4. Partidul acceptă pluralismul politic și contribuie la formarea opiniei publice cu materiale scrise sub forma unei reviste, a unor cărți și a unei televiziuni.
5. Partidul participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități și institute publice. Cum ar fi Curtea Supremă.
*CULTURĂ înseamnă: educația și cercetarea științifică, artele, sportul, religia și turismul. Conceptul de turism cuprinde: turism intern, turism extern, turism comercial = shoping, turism cultural= ambasadele, turism educațional= schimburile de elevi și studenți sau bursele de studiu. Culturii românești îi este arondată „poliția economică-culturală„.
**Pentru a nu exista dileme în această privință trebuie sesizat aspectul că există încă o categorie de Țigani și anume categoria de ⋞Țigani Intelectuali⋟ pe care eu am descoperito. Categoriile cunoscute sunt: țiganii spoitori, căldărari, rudari sau aurari, șetrari, ursari, lungurari, laieși, netoți. Dintre acești doar țiganii netoți sunt cei care fură. Rudarii sunt de origine țigani, un neam de oameni care nu știau să citească și să scrie, și-au uitat propria lor origine, iar în prezent nu recunosc că mai sunt țigani. Ca și ceilalți țigani sunt unii cu pielea albă și unii tuciurii. Rudarii au preferat, în decursul migrației, locurile împădurite aflate lângă râuri (în râuri căutau aur – rudarii aurari, iar rudarii lingurari prelucrau lemnul, ajungând adevărați meșteri). În decursul timpului au inventat o metodă de a prăji mielul la proțap dându-i anumite semnificații religioase (gurbanul). Această practică o mai au și unii țigani. Mulți dintre țigani și rudari (nu toți) nu apreciază cinstea, onoarea, adevărul, preferând să fure și să înșele, iar în diferite țări, după ce fac anumite nelegiuiri se dau drept români sau de alt neam. Țiganii din punct de vedere lingvistic sunt de origine arabă și indiană, limba țigană este integrată la Universitate la limbi arabice. Aspectul fizic al lor trădează acest lucru. Limba vorbită de ei se numește romanii sau „romanes„. Se presupune că țiganii au venit acum o mie de ani din Asia și au atins granițele Imperiului Bizantin, unde probabil din cauza culorii au fost confundați cu egiptenii. De aici au ajuns pe teritoriul Bulgariei și Greciei de astăzi, iar de aici au fost împinși mai departe, de către turcii care ocupau Bizanțul, spre întreaga Europă. Astfel că pe la anul 1400 cam toate popoarele au luat act de prezența acestor „egipteni„. Pentru că în greacă egiptean se pronunță „agiptianos„ denumirea s-a răspândit ca atare luând forma de „gypsy„ în engleză, „gitan„ în franceză, și „gitano„ în spaniolă. Alte nații au preferat să rămână la varianta de origine slavă, dată de sârbi și anume „cingarije„. Litera „c„ se pronunță aici „t„ (tz), de aici vine și denumirea lor în italiană „zingari„, în maghiară „tigoniuk„ și în românește „țigani„ toate pronunțându-se cu „tz„. Cu toate că astăzi reprezentanții comunității roma/țigănești încearcă să ne convingă că „țigan„ este o formă peiorativă, trebuie remarcat că nu forma ci fondul are conotația respectivă. Țiganii fie au fost făcuți robi, fie au fost luați prizonieri de la cetele tătărești pe care le însoțeau și astfel au rămas în număr mai mare în România. Se numește legarea de pământ. Acest lucru nu trebuie să ne mire având în vedere că în evul mediu libertatea nu era pentru orcine, însăși „oamenii pământului„ (valahi, moldoveni sau ardeleni) fiind în număr mai mare în starea de iobag sau șerb – statut nu cu mult diferit de cel de rob. Această situație s-a perpetuat pâna la mijlocul sec.XIX, când au început să fie eliberați pe categorii. Țiganii spoitori sunt cei care zugrăvesc. Țiganii cărămidari care lucrează cărămizile. Țiganii ursari cei care dresau urșii și îi puneau să danseze, deci cei cu bâlciul la sate sau circul la orașe. Țiganii laieși care lucrează fierul. Ți rudarii sau aurarii sunt cei care căutau aur pe cursul râurilor și de aici există țigani care dețin mult aur din tată în fiu ca moșteniri.
Ceea ce înțeleg eu din acest pasaj scris pe internet este că:
1. Datorită plecării țiganilor către țări occidentale – locurile de muncă pentru ei în România sunt inexistente. Faptul că actualul guvern nu asigură locuri de muncă pentru orice om care termină niște studii la stat este pentru că cei care conduc conform unei teorii sau norme europene manifestă o ură de rasă și sunt fie blonzi, fie își neagă originile indiene, arabe sau țigane. Deoarece așa cum sunt țiganii, am ajuns și mare parte dintre noi. Sunt tineri care poate vor să adere la acest partid și trebuie să știe sau să se informeze că înainte de decembrie 1989 fiecare cetățean al țării avea un loc de muncă asigurat după terminarea studiilor prin repartizarea sa de la școală. Un aspect plăcut al PCR era faptul că dacă umblai pe străzi la orele lucrului îți ofereau un
loc de muncă – ccea ce eu nu neg dar nici nu știu dacă este real sau invenție.
2. Existența în guvernul țării a cinci miniștrii de origine maghiară și a unui procuror general maghiar (femeie) denotă faptul sau prevestește dorința lor pusă în practică deja de a acumula teritorii și de dezbina românii, de a rupe Transilvania și Ardealul de restul principatelor române.
3. Probabil datorită ratei natalității mai mari la țiganii din Asia aceștia au populat zone ca România.
4. Eu cred că în urma războaielor dintre Daci și Romani – țiganii au fost nevoiți să plece de pe teritoriile noastre, ca și acum, datorită invaziei occidentale, romane. Consider (este nevoie de istorici cu minte deschisă sau „open mind”) că războiul dintre daci și romani a fost înăbușită de romani și dacii – popor de origine pe acest teritoriu – au fost nevoiți să renunțe la „pretențiile„ lor de autohtoni. Pretenții aici capătă titulatura de drepturi.
*** Practicile medicale ilegale sau ieșite din comun sunt: scoaterea de organe pentru vânzare, înseminare, clonare, microbul sida, testele medicale pe oameni și anume psihiatria și medicația neuroleptică care determină mutații psihice majore, teste medicale pe oameni privind așa zisele cancere la femei cu scoaterea de sâni sănătoși, scoaterea de ovare și utere, teste medicale pe om privind amputarea de brațe și organe înainte de tratament sau a unei semnături de acord. Toate acestea sunt făcute de către medicii și asistentele fără o pregătire religioasă, sfântă. Au ca scop îngenunchiarea oamenilor în fața „măreției medicilor„ care nu respectă deontologia și pe Hipocrate. Au ca scop trecerea unei părți dintre oameni la categoria de handicap pentru ca să existe centrele de asistență socială și să existe medicina de azi, medicii mediocrii. Numărul de medici, juriști, economiști, polițiști a crescut covârșitor în pofida oamenilor fără locuri de muncă, în pofida lipsei locurilor de muncă utile din industrie și agricultură. Se importă masiv grâu, semințe pentru ulei, orez atâta timp cât terenurile arabile ale țării sunt părăsite. Se preferă statul degeaba și testele pe oameni de pe poziții de birou decât a fi sănătos prin muncă, gândire și luptă pentru ce este al nostru al fiecăruia. Una dintre organizațiile care au introdus aceste teorii care înainte de 1989 erau inexistente sau izolate este masoneria sau sectele de pocăiți. Pentru a face parte din acest partid este esențial să nu faceți parte din aceste organizații sau să faceți parte din ele cu scopul de a îngreuna scopurile acestui partid. Este un partid care se vrea a fi unul tânăr care să apere interesele poporului țigan tocmai pentru a nu mai exista rușinea aceasta pe umerii întregului popor, tocmai pentru că pentru a guverna un popor nu trebuie să neglijăm acest aspect și nu trebuie să îl ignorăm. De aici caracterul de luptă a acestui partid împotriva leneșilor, a hoților, a trândavilor și a pervertirii. Și nu ultima practică medicală care nu ține cont de rangul sau statutul social al omului este – furtul de copii de la mame din maternitate– pentru a exista căminele de copii abandonați, casele de copii pentru adopții. La ora actuală există, pentru mine, câteva dovezi clare de furturi de copii de la o mamă și mutarea lor la alte mame prin luarea nou născuților de lângă mamă și punerea lor în incubatoare care determină tendințe de izolare, de autopedepsire, de încredere orbească în medici, profesori și guvernanți, în redactorii tv. Care determină suferințe și căutări inexplicabile mutații genetice ca și slăbire foarte mare, îngrășare foarte mare, bruște. Aceste practici sunt străvechi, după mine, încă de la Isus din Nazaret despre care eu presupun că a fost un fiu de Rege și nu un copil din flori. Acest partid ca și convingere religioasă Bhudistă militează împotriva ideii că se pot naște copii din har sau o energie supranaturală, fără tată. Militează împotriva existenței unei forțe supranaturale care ne pedepsește, pentru care trebuie să fim umili, supuși – ca și robii de țigani. Toate aceste practici duc la mari cheltuieli bugetare care reduc cu mult veniturile fiecărui om născut pe teritoriul românesc, și afectează psihic pe toți oamenii cu atât mai mult pe cei care ne conduc, dar caracteristica omului decăzut este că nu îi pasă. Ceea ce membrii acestui partid nu vor să devină. Nu putem fi ca ei, nu putem sta degeaba, vrem să facem ceva ca să ne fie bine. Vrem să avem locuri de muncă, vrem să avem salarii din care să putem economisii și să călătorim în țări străine. Vrem să ne îndrăgostim, să iubim, să avem prieteni adevărați, vrem să simțim că trăim și existăm. Vrem să avem casă, să ne întemeiem o familie și să avem copii sănătoși, vrem o viață normală! Vrem să apucăm să ne vedem copii mari și la casa lor și vrem să ne creștem nepoții. Nu ne place ura și blestemul altor popoare. Nu vrem poluare, nu vrem erupții solare, cutremure și inundații sau incendii. Nu vrem să distrugem planeta. Vrem Pace.
**** Sistem juridic care să revendice drepturile românilor fără a apela la alte foruri străine cum ar fi Uniunea Europeană. Să revendice bunurile materiale privind uzinele și fabricile de stat, să revendice veniturile bugetare ale românilor de la 1989, să revendice sistemul bancar românesc avut la dec.1989 și vechile proprietăți. În accepțiunea mea, atâta timp cât un jurist nu are studiu economic de bază, nu poate judeca fapte comerciale cum ar fi evaziunea fiscală și șantajul economic. De aceea este util ca acest partid să aducă o schimbare majoră în actul juridic prin introducerea materiilor economice-politice în facultățile de drept și prin introducerea dreptului unui auditor de a judeca într-un tribunal sau Curtea de Conturi să devină o Curte de Apel cu drepturi de a judeca în procese cu numere de dosar. Acest partid este de acord cu reducerea majoră a numărului de institute cu caracter judecătoresc și a numărului de juriști sau a dizolvării puterii Curții Constituționale, a DNA, a Avocatului Poporului, a CSM, a Ministerului public și Ministerului Justiției, a Baroului de avocați, atâta timp cât ele nu apără interesele cetățenilor solicitând pretenții de cunoștințe juridice și de bani de la oamenii nepăstuiți care îi și plătește prin taxe și impozite foarte mari și, în același timp, există corupție, evaziune, salarii mici, pensii mici comparativ cu pensiile unor generali, magistrați, care nu au apărat tinerii de la revoluție și nu le pasă de oameni fără loc de muncă deci fără drepturi sau de oamenii care se descurcă cu greu îmbătrânind devreme. Toate acestea apasă pe umerii oamenilor care nu sunt miniștrii și parlamentari sau nu au afaceri de miliarde. În accepțiunea mea, pentru a nu exista suspiciuni, aceste institute sunt făcute să pună piedici și obstacole în calea evoluției societății umane, a speciei umane, a științei. Acest partid se vrea un partid care să revoluționeze științele și să le aducă o contribuție majoră la dezvoltarea lor, la transformarea lor în ce ar trebui să fie pentru un secol 21. În mod normal după terminarea unei facultăți de drept intrarea în rândul avocaților sau a judecătorilor trebuie să fie automată deoarece o facultate aparține statului pentru care fiecare student investește timp și efort intelectual. Parcurgerea unor studii superioare și finalizarea lor trebuie să asigure un loc de muncă stabil. Înainte de decembrie 1989 exista un sistem bine organizat și anume numărul de locuri libere la o facultate se calculau în funcție de numărul de locuri de muncă necesare cu studii superioare. Azi dacă locurile de muncă din industrie și agricultură chiar comerț și turism s-au redus și chiar au dispărut înseamnă că nu este nevoie de studenți sau absolvenți de facultate. Acest proces de involuție sau decădere sau regradare a intelectualilor reprezintă o ură mascată a oamenilor fără studii care fac o școală cu bani și cadouri sau lingușeli, și de la vârsta de 18 ani ei nu mai citesc, nu mai speră, nu mai vor un ceva bun pentru toți oamenii, se căsătoresc și fac copii și atât. Această epocă poartă denumirea de epoca culturii retrograde și este un efect al urii.
***** Emisiunea monetară trebuie să țină cont de fiecare om născut pe teritoriul românesc deoarece Dumnezeu a lăsat să se nască oameni și aceștia să se bucure de existența pe Pământ. Pământul și banii nu aparțin Băncii Naționale și nici membrilor actuali ai Guvernului. Fiecare om are dreptul la un venit minim și la un salariu cu drept de carte de muncă și anume pensie pentru bătrânețea sa liniștită. Un copil trebuie să dețină o alocație de 1000lei/lună care acumulată în 18 ani * 12 luni/an = 216.000lei o sumă suficientă pentru a-i permite să locuiască singur după vârsta angajării sale. Având în vedere că la data decembrie 1989 Bugetul Național și Partidul Comunist dețineau venituri suplimentare la care fiecare om al muncii a contribuit cu sume de 50 sau 100 lei în afara impozitelor, acesturi drepturi imobiliare au fost luate de alți oameni suplimentar în defavoarea majorității tinerilor.

Data Fondator
10.03.2011 Andrei Mihaela

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu